Leszek Jung

dr n. med.

Doświadczenie zdobywał w najlepszych klinikach w Europie u boku wybitnych specjalistów. Ukończył liczne szkolenia i kursy zawodowe, min. w USA, w Austrii, Finlandii, Szwajcarii, Francji ...

Leczenie

Leczenie

Chorzy operowani są w CKR Oddziale Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa - oddział posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Chorzy planowani do operacji mniejszych (nie wymagających śródoperacyjnego toczenia krwi) przyjmowani są w dniu operacji na czczo tj. min. 6 godzin bez jedzenia i picia. Każdorazowo wcześniej konsultowani są przez chirurga i anestezjologa, którzy ustalają zakres niezbędnych badań i ewentualnie dodatkowych konsultacji, koniecznych przed leczeniem operacyjnym.
Chorzy planowani do operacji w trakcie których bardzo prawdopodobne jest stosowanie krwi i preparatów krwiozastępczych (endoprotezoplastyki biodra, kolana, rozległe operacje kręgosłupa) - przyjmowani są do oddziału w przeddzień operacji w celu wykonania niezbędnych badań.

Operację zawsze wykonuje doświadczony chirurg, którego pacjent wcześniej poznał i zaakceptował - nigdy nie stosuję zastępstw. Znieczulenie wykonują doświadczeni anestezjolodzy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami co do rodzaju znieczulenia.
Pacjent po operacji przebywa ok. 1 doby w klimatyzowanej sali pooperacyjnej, wyposażonej w aparaturę monitorującą układ krążenia i oddechowy, pozostając pod stałą opieką pielęgniarki. W pierwszej dobie czuwa nad chorym anestezjolog pozostający w oddziale dla bezpieczeństwa i komfortu operowanych.
Większość chorych po mniejszych operacjach w drugiej lub trzeciej dobie opuszcza oddział, po zaopatrzeniu w leki przeciwbólowe i inne.

 

 

Chorzy po większości operacji, w tym po endoprotezoplastykach biodra, kolana i operacjach kręgosłupa wstają i rozpoczynają chodzenie w pierwszej dobie pooperacyjnej“ ma to kolosalne znaczenie dla polepszenia samopoczucia chorych i uniknięcia poważnych powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Endoprotezoplastyka kolana i biodra wymaga pobytu w oddziale ok. 7 dni – pacjenci przebywają w klimatyzowanych 2-osobowych salach z telefonem, telewizorem, lodówką, łazienką wyposażoną stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Chorzy wypisywani są po ww. okresie posiadając zdolność samodzielnej obsługi i chodzenia o kulach, w tym także chodzenia po schodach. Po endoprotezowaniu kolan i bioder wymagane jest używanie kul łokciowych przez okres 8 tygodni pooperacyjnych.
Każdy leczony przeze mnie chory po opuszczeniu oddziału ma zapewniony kontakt z oddziałem i ze mną poprzez telefon stacjonarny i komórkowy.

 

Przed operacją Po operacji
operacje kręgosłupa operacje kręgosłupa

 

(C) Copyright 2010 jungMed
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie H15.pl